rok 2014

Výsledková listina - Konečné poradie

Zaradenie strelcov pre CSP súťaže v roku 2014

Prihlásenie na preteky

Informácie o Prihlásení na preteky :

14.03.2013 07:45
Pri prihlasovaní na preteky Vás žiadame o dodržiavanie pravdivých informácií pri vypĺňaní na koľko podľa tých to údajov budete zaradený do skupín. Po vyplnení prihlasovacieho formulára budete  do desiatich  minút zaradený do zoznamu prihlásených účastníkov, ktorý sa nachádza pod...

12.4.2014 Pohár SPK 150CS

14.6.2014 Pohár SPK 150CS

27.9.2014 Pohár SPK 150CS Finále