Informácie o nás

Strelecký klub APAČ organizuje strelecké preteky od roku 2009. Do jeho hlavnej náplne patria preteky typu Okresný prebor, Americký trap, Trap 100, Trap 125, Skeet, Poľovnícky skeet 80, Poľovnícky skeet 100, Poľovnícke parkúre 100, 150 a 200 terčov. Účasť na týchto pretekoch sa čoraz zvyšuje a preto sme spokojní, že strelectvo na Slovensku ide správnym smerom.