Kalendár pretekov          Štatút súťaže CS          Kategórie r.2020

3.10.2020 CS150 liga finále

Vážení priaznivci poľovníckeho strelectva, 

oznamujeme Vám, že na základe aktuálne vydaných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pre zabránenie šírenia COVID-19 a teda zákazu organizovania hromadných podujatí, sa plánované podujatie NEUSKUTOČNÍ !!!