23.5.2021 okresný prebor OPK Skalica,2x25Trap / 2x20 poľovnícky skeet. Pretek zrušený!!