Štatút súťaže - strelecká liga o pohár SPK v Compak sporting 2022

         Štatút                 Kategórie

Strelecká liga o pohár SPK v Compak sporting 2022 - 4.6.2022

Výsledková listina

Strelecká liga o pohár SPK v Compak sporting 2022 - 16.7.2022


Výsledková listina