Kalendár pretekov          Štatút súťaže CS          Kategórie r.2020

Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia

 
Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám,
fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať
akékoľvek hromadné podujatia súťažnej športovej povahy.
 

3.10.2020 CS150 liga finále

Vyplňte prosím nižšie uvedené údaje:

Zoznam prihlásených strelcov:

Priezvisko a Meno

Kategória
Hertl Igor A