VZNIK

 


         Strelecký klub APAČ vznikol v roku 2000 za pomoci poľovníckej spoločnosti Skalica-pole. V súčasnosti je to samostatný subjekt, ktorý sa svojou činnosťou snaží úspešne realizovať strelecké preteky a tým zvyšovať kvalitu strelcov na Slovensku ale i v zahraničí. Strelecký klub APAČ vlastní strelnicu, ktorá sa nachádza cca 3 km od Skalice smerom na Zlatnícku dolinu na začiatku Bielych Karpát. Má strelecké zariadenie, ktoré je kompletne plnoautomatické. Strelnica má strelište "Trap", ktoré má 15 automatických vrhačiek vrátane puléra a fono odpaľovania. Parametre strelišťa dosahujú parametre olympijskej strelnice. Strelecký klub vlastní i oblúkové strelište, ktoré je taktiež plnoautomatické a spĺňa parametre pre disciplíny "poľovnícky skeet" a "skeet". Nakoľko strelníc na Slovensku so strelišťami Trap a Skeet nie je veľa, chceli sme sa aj tak stať niečím výnimočným, a tak sme vytvorili ďalšie strelište "poľovnícky parkúr", čím sme sa stali priekopníkmi poľovníckeho parkúru na Slovensku. Toto strelište je plnoautomatické a má niekoľko druhov vrhačiek napr.: bežiaci zajac, floper, kačice atď. Je to veľmi zaujímavá streľba, čoho dôkazom je, čím ďalej väčší záujem o túto streľbu.